Prezes Rady Ministrów uczestniczył w czwartek w otwarciu nowego przedszkola wraz z zapleczem sportowym w Nowym Brzesku (Małopolskie). W ramach inwestycji, zrealizowanej przez gminę przy wsparciu środków unijnych, wyremontowano także budynek szkoły podstawowej i odrestaurowano park miejski. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 6,9 mln zł.

Jak przekonywał premier Morawiecki, z takich niewielkich miast, jak Nowe Brzesko, ludzie jeszcze niedawno uciekali do większych ośrodków lub za granicę.

"Dziś po raz pierwszy, jak usłyszałem, ludzie wracają, wracają także do Nowego Brzeska, Proszowic, wracają do Polski. To jest dla mnie najpiękniejsze, że nasza polityka społeczna, rozwojowa, gospodarcza, doprowadziła do tego, że w Polsce dzisiaj mamy najniższe bezrobocie w historii III Rzeczpospolitej" - mówił premier.

Według niego, dzięki polityce zrównoważonego rozwoju także w Nowym Brzesku lokalni inwestorzy tworzą nowe miejsca pracy. "Coraz więcej ludzi wiąże swoje plany zawodowe, plany życiowe także z mniejszymi miejscowościami" - zauważył Morawiecki i wyliczył inwestycje, które poprawiły jakość życia w tej małopolskiej gminie: lokalne drogi, sieć wodociągową, remizę strażacką, boisko sportowe, placówki edukacyjne i park miejski.

"Drodzy mieszkańcy, cieszę się, że widać wyraźnie, że to, na co postawiliśmy kilka lat temu, na rozwój bardziej sprawiedliwy, solidarny, taki, który powala tworzyć nowe miejsca pracy, widać również w takich miastach, jak Nowe Brzesko, staje się tu rzeczywistością" - zaznaczył szef rządu.

"To jest właśnie rozwój zrównoważony w praktyce. To wszystko robimy po to, żeby dzieci i młodzi ludzie, którzy tutaj się urodzili (…) żeby tutaj widzieli też swoją przyszłość" - dodał Morawiecki.

Jak przekazał burmistrz Nowego Brzeska Krzysztof Madejski, budynek nowego przedszkola ma blisko 890 metrów kw. powierzchni użytkowej. Pomieści się tam pięć oddziałów dla 125 dzieci. Obiekt dysponuje przestronnymi salami lekcyjnymi, sanitariatami, szatniami i całym niezbędnym zapleczem.

Według burmistrza powstało nowoczesne i bezpieczne przedszkole, zgodne z obowiązującymi standardami. Po oddaniu obiektu do użytku – wskazał - potrzeby gminy w zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi będą zaspokojone na odpowiednim poziomie.

Oprócz przedszkola, projekt zakładał również zagospodarowanie parku miejskiego na cele rekreacyjno-kulturowe oraz remont budynku szkoły podstawowej. W sumie wszystkie prace kosztowały blisko 6,9 mln zł, z czego 93 proc. stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.