Jak mówi Tomasz Konturek - pomysłodawca akcji i prezes fundacji Ingnatianum - teraz rozpocznie się segregacja i przygotowanie pakietów, które później będą wręczane młodym kresowiakom. „W połowie listopada wyruszamy na Litwę. Pojedziemy do rejonu wileńskiego i święciańskiego, ale cały czas lista polskich szkół na Litwie, które odwiedzimy, jest otwarta. Tych darów mamy więcej niż w poprzednich latach, możemy więc obdarować więcej młodych Polaków. Na przełomie listopada i grudnia planujemy, żeby nasze dary trafiły na Ukrainę” - mówi Tomasz Konturek.

„Największą satysfakcją jest radość obdarowanych uczniów” - dodała Agata Górszczyk - wolontariuszka Kredkobrania.

W przygotowanych paczkach znajdą się między innymi kredki, długopisy, zeszyty i piórniki. Wartość zgromadzonej w tym roku pomocy szacowana jest na ponad 900 tysięcy złotych.