"Zagospodarowanie terenu po byłym obozie koncentracyjnym Plaszow to pierwszy etap budowy Muzeum KL Plaszow" - poinformowała w piątek placówka.

W ramach umowy spółka wykona drogi i ścieżki, oznaczy przebieg granic terenu po byłym obozie i przebieg granic dwóch cmentarzy, oznaczy punkty terenowe i przystanki historyczne, wykona tablice z informacjami i regulaminami, wykonana konstrukcję pod makiety dla osób z dysfunkcją wzroku, zbuduje małą architekturę oraz wykona okna ekspozycyjne w terenie.

Zakończenie prac zaplanowano do końca tego roku.

Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie to nowa, powołana w 2021 r. instytucja kultury współprowadzona przez miasto Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest ona wciąż w organizacji. Muzeum KL Plaszow obejmuje obszar 37 ha powierzchni byłego obozu.

Zakończenie budowy Muzeum KL Plaszow planowane jest na koniec 2025 r.

Gmina Miejska Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyły 50 mln zł na inwestycje związane z budową muzeum.

Niemiecki nazistowski obóz Plaszow został założony w październiku 1942 r. na terenie dwóch cmentarzy żydowskich. Początkowo funkcjonował jako obóz pracy, a od stycznia 1944 r. został przekształcony w obóz koncentracyjny. Jego teren stale powiększano, z kilkunastu hektarów rozrósł się do 80 ha. Szacuje się, że przez cały okres funkcjonowania KL Plaszow Niemcy więzili tam ok. 30-40 tys. osób, a zamordowali - ok. 5-6 tys. Prochy ofiar rozsypano na terenie obozu.