Jak powiedział przeor klasztoru paulinów na Skałce ojciec Mariusz Tabulski, na to pierwsze miejsce pochówku męczennika wskazują źródła historyczne, w tym ułożenie ołtarza i wieży przy nieistniejącym już kościele romańskim. „Św. Stanisław tutaj spoczywał do momentu ucieczki króla Bolesława Szczodrego” – dodał zakonnik.

Na powierzchni nowo otwartego parku widać fragmenty kamiennych murów – pozostałości po dawnych świątyniach. Plansze na ścianie klasztoru przybliżają zaś wyniki prowadzonych tu prac archeologicznych prowadzonych tu.

W ostatnich latach dzięki badaniom archeolodzy lepiej poznali nawarstwiający się, skomplikowany układ kolejnych kościołów wznoszonych na wzgórzu. Badania ujawniły relikty dzwonnicy z XIII/XIV w. przy najstarszej świątyni skałecznej, czyli kamiennej rotundzie. Odkryto też fragmenty gotyckiego kościoła wzniesionego w XIV w., ufundowanego przez króla Kazimierza Wielkiego.

Największym odkryciem jest jednak siedem stopni kamiennych schodów. „Znajdują się w zasadzie na każdej ikonografii Skałki. Pochodzą prawdopodobnie z tego samego okresu co mur obwodowy, czyli z XIII, XIV w. Może Kazimierz Wielki chodził po nich” – powiedziała we wtorek dziennikarzom kierująca badaniami dr Anna Bojęś-Białasik i podkreśliła: „udało się nam potwierdzić wiarygodność ikonografii, która poddawana była w wątpliwość”.

Schody znajdowały się ok. 5 metrów poniżej poziomu obecnej barokowej świątyni. Prowadziły do kościoła na wapiennej skale.

Możliwość oglądania cennych obiektów przeszłości jest elementem nowego programu oprowadzania po terenie świątyni. W ramach projektu „Odkryj duszę Krakowa” zakonnicy zapraszają do zwiedzania niedostępnych na co dzień przestrzeni klasztornych. Turystów oprowadza przewodnik. Programowi towarzyszy wydanie książki „Użyteczni dla Kościoła – 550 lat fundacji klasztoru Paulinów na Skałce”.

„To historyczny moment” – powiedział o otwarciu parku o. Mariusz Tabulski wyjaśniając, że miejsce to badały pokolenia archeologów. Udało się również, jak podkreślił przeor, zakonserwować relikty przeszłości.

Nowo udostępniona przestrzeń i nowy program Na Skałce ma służyć nie tylko turystom, ale i dzieciom i młodzieży w celach edukacyjnych.

„Skałka jest dopełnieniem Wawelu. Te dwa miejsca są połączone ze sobą świętym Stanisławem” – podsumował Tabulski.

Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, zginął śmiercią męczeńską w 1079 r. na wzgórzu Na Skałce. Wyrok śmierci miał wydać na niego król Bolesław II Szczodry (Śmiały) po konflikcie z duchownym, którego oskarżył o zdradę

Park Archeologiczny przy kościele na Skałce otwarty. Po blisko 7-miu latach prac archeologicznych i renowacyjnych można oglądać pozostałości zabytkowej gotyckiej świątyni