Na wystawie będzie można obejrzeć wiele archiwalnych fotografii, obrazów i rysunków przedstawiających plac Centralny i najbliższe okolice. Będą też artykuły codziennego użytku, które można było kupić w sklepach wokół placu – Cepelii, księgarni, sklepie papierniczym, Modzie Polskiej, filatelistycznym czy z artykułami wyposażenia mieszkań. Ekspozycja odnosi się do przeszłości Placu, jego teraźniejszości a także snuje wizje przyszłości. Dlatego też integralną częścią nowej wystawy będą prace studentów Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przygotowane jako swoista odpowiedź na pytanie: Co zrobić aby zwrócić Plac Centralny mieszkańcom?

Otwarcie wystawy  "Plac centralny. W poszukiwaniu centrum" jutro o 17:00 w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1) w dawnej siedzibie Kina Światowid. Ekspozycja będzie otwarta od czwartku - 28.07 do 8 stycznia 2023 roku.