Zgodnie z założeniami przyjętymi w dokumencie bezkolizyjne rozwiązania zastąpią istniejące przejazdy drogowe w obrębie trzech linii kolejowych w dwóch miejscach w mieście. W rejonie ulicy Kąpielowej w Swoszowicach na południu Krakowa ma powstać bezpieczny wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 94. Z koeli na ulicy Blokowej na nowohuckich Wzgórzach Krzesławickich planowana jest realizacja tunelu drogowego pod liniami kolejowymi nr 95 i nr 940.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig poinformował, że miasto rozpoczęło już przygotowywania do realizacji tych zadań.

„Bardziej zaawansowana jest likwidacja przejazdu przez ul. Kąpielową, gdzie na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W przyszłym roku chcemy uzyskać zgodę na realizację tej inwestycji”

– zapowiedział Kulig.

Według niego w przypadku tunelowego rozwiązania na przejeździe przy Blokowej przygotowywana jest koncepcja i dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej.

Członek zarządu PKP PLK Piotr Majerczak poinformował, że zgodnie z podpisanymi listami intencyjnymi inwestycje te mają być realizowane w ramach programu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo–drogowych, które zarządca infrastruktury kolejowej chce uruchomić w unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

„Likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn to jeden z priorytetów PLK SA. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo i poprawiamy punktualność pociągów. Nowe bezkolizyjne skrzyżowania na terenie Krakowa ułatwią rozwój kolei aglomeracyjnej”

-wskazał Majerczak.

Dokument zakłada możliwość współfinansowania inwestycji samorządów obejmujących likwidację przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych. Po stronie miasta będzie przygotowanie dokumentów projektowych dotyczących tych rozwiązań.

Partycypacja stron listów intencyjnych w kosztach obu inwestycji zostanie określona w odrębnym porozumieniu na podstawie opracowanych kosztorysów. Dokument ten zostanie podpisany po zakwalifikowaniu poszczególnych inwestycji do projektu unijnego.

Andrzej Kulig zapowiedział, że miasto chce w przyszłości na podobnych zasadach współpracować ze spółkami kolejowymi przy poprawie bezpieczeństwa w innych miejscach. „Zależy nam na likwidacji przejazdu przy ul. Fredry” – wskazał zastępca prezydenta Krakowa.