Zmiany:

- Na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera, na odcinku od ul. Młyńskiej Bocznej do ul. Chałupnika, ruch kołowy poprowadzony zostanie jedną jezdnią (wschodnią), na której zostaną wydzielone dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku)

- Na odcinku ul. Chałupnika prowadzącym do ul. Meissnera będzie dostępny jedynie pas ruchu umożliwiający skręt w prawo

- Na rondzie Młyńskim zostanie wprowadzona zmiana układu skrzyżowania oraz pierwszeństwa przejazdu. Z uwagi na brak możliwości skrętu z ul. Młyńskiej w lewo w ul. Pilotów do ul. Sadzawki ul. Akacjowej, ul. Ułanów samochody będą kierowały się objazdem przez ul. Młyńską Boczną lub ul. Ugorek

- Sygnalizacja świetlna na rondzie Młyńskim zostanie wyłączona

- Na ul. Młyńskiej ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane zieleńce

- Z ul. Miechowity zostanie dopuszczony skręt w lewo w ul. Młyńską dla komunikacji miejskiej

- Na al. Bora-Komorowskiego, jadąc od ronda Polsadu, będzie możliwość zawracania w rejonie centrum handlowego „Krokus”

- Wyznaczony zostanie dodatkowy buspas w ul. Olszyny oraz ul. Pilotów na odcinku od ul. Lesistej do ul. Widnej.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

- Linie nr 129, 159 i 608 w kierunku Nowej Huty będą kursować z pominięciem ronda Młyńskiego, od razu skręcając w lewo z ul. Miechowity w ul. Młyńską

Zostanie utworzony dodatkowy przystanek „Miechowity” 72, zlokalizowany na ul. Miechowity przed skrzyżowaniem z ul. Młyńską

Przystanki „Miechowity” 03, „Rondo Młyńskie” 01, „Miechowity” 02 pozostaną bez obsługi

- Przystanek „Olsza II” 02 zostanie rozdzielony i przeniesiony:

Dla linii nr 105, 132, 138, 139, 405 i 610 – na ul. Lublańską za zjazdem z ronda Polsadu w kierunku ronda Barei. Po przywróceniu ruchu dwukierunkowego na ul. Dobrego Pasterza zostanie zmieniona nazwa przystanku na „Olsza II” 72

Dla linii nr 172 – na al. Bora-Komorowskiego za zjazdem z ronda Polsadu, funkcjonujący jako „Olsza II” 74

- Przystanek „Pszona” 02 zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Chałupnika

- Przystanek „Rondo Młyńskie” 02 zostanie przeniesiony o ok. 60 m, w pobliże ul. Żwirki i Wigury

- Przystanek „Rondo Młyńskie” 04 zostanie przeniesiony na jezdnię wschodnią ul. Meissnera.

Rozkłady jazdy zostaną zmienione.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 18 listopada, od godziny 5.00, i potrwa do połowy przyszłego roku.