Miejskie zagajniki nawiązują do koncepcji lasów kieszonkowych i mają za zadanie zwiększyć różnorodność flory i fauny. Dla mieszkańców natomiast są miejscem odpoczynku i relaksu.

Drugi zagajnik, w którym sadzono w czwartek buki, lipy, dęby i cisy znajduje się w parku Krowoderskim, pomiędzy ulicą Opolską a Łokietka. Poza walorami estetycznymi, mini parki są pożyteczne także dla środowiska. Wśród zasadzonych drzew dominują cisy, graby, buki, lipy i dęby.

Młode drzewa wspierają się wzajemnie, ocieniając glebę i chroniąc ją przed wysychaniem. Opadające liście są stopniowo rozkładane i na powierzchni gleby tworzy się żyzna ściółka. Powstają w ten sposób doskonałe warunki dla rozwoju leśnego runa.