Ulica Klasztorna pozwala wyjechać z Nowej Huty w kierunku Rybitw. Do niedawna była też główną drogą pozwalającą nowohucianom opuścić dzielnicę i udać się w kierunku autostrady A4. Codziennie korzysta z niej też kilka tysięcy pojazdów. Dla mieszkańców okolicy to spory problem.

Tymczasem remont ulicy Klasztornej urzędnicy zapowiedzieli już kilka lat temu. Ta miała zostać wyremontowana w ramach umowy kompensacyjnej. To dokument, który określał listę inwestycji, jaka ma zostać wykonana w Nowej Hucie w zamian za zgodę mieszkańców na budowę spalarni. Termin zakończenia przebudowy ulicy był przekładany kilkakrotnie. Ostatnio zapowiadano koniec prac na 2015 rok.

Ten uległ jednak zmianie, kiedy ruszyła budowa wschodniej obwodnicy Krakowa (droga S7). Ulica Klasztorna stała się jedną z dróg dojazdowych pojazdów budowlanych. Sami zaś urzędnicy zapowiedzieli, że w takiej sytuacji nie ma sensu remontować ulicy i prace rozpoczną się po zakończeniu budowy fragmentu drogi S7. Prace nad powstaniem wschodniej obwodnicy już dawno się zakończyły, ale przetargu na przebudowę ulicy Klasztornej wciąż nie ogłoszono.

- W tej chwili czekamy na wydanie decyzji ZRiD. Liczymy, że będzie wydana w ciągu najbliższych tygodni. W związku z czym w drugim kwartale tego roku planujemy ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych. Pieniądze na ten cel mamy zagwarantowane w budżecie. Mam nadzieję, że jesienią ruszą prace budowlane - mówi Onetowi Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Zakres inwestycji przewiduje rozbudowę ul. Klasztornej na odcinku ok. 1210 m od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy. W ramach rozbudowy ulicy zostanie przebudowana jezdnia z poszerzeniami na łukach, z budową obustronnych chodników, budową czterech przystanków komunikacji zbiorowej z peronami i wiatami autobusowymi, przystanki będą zlokalizowane na jezdni. Bezpieczeństwo poruszania się pieszych zapewnić mają przejścia dla pieszych z wyspami azylu. W rejonie przejść dla pieszych i w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej zostaną zastosowane pasy medialne dla potrzeb osób niewidomych i słabo widzących.

Zostaną przebudowane zjazdy do przyległych posesji w dowiązaniu do stanu istniejącego. W celu odwodnienia projektowanego układu drogowego przewiduje się budowę kanału deszczowego. Wody zostaną odprowadzone do rowu Lesisko za pomocą kanału deszczowego zlokalizowanego w jezdni ul. Michała Hutnika. Zostanie wykonane oświetlenie uliczne wraz z przebudową kolidującej sieci uzbrojenia terenu.

 

(Dawid Serafin, Onet. pl/ew)