Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, zrzeszające stolicę Małopolski i 14 otaczających ją gmin, przyjęło we wtorek uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r. Dokument wyznacza siedem dziedzin współpracy dla jej sygnatariuszy.

Jak wskazali członkowie stowarzyszenia, strategia "Metropolia Krakowska 2030" stanowi pionierski w skali kraju dokument na rzecz zrównoważonego rozwoju Krakowa i jego otoczenia na najbliższe 10 lat.

Jerzy Muzyk, wiceprezydent Krakowa i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ocenił, że przyjęty przez ten podmiot dokument określa strategię aktywnego działania w istniejących warunkach prawnych.

"Zdajemy sobie sprawę, że wyzwania stojące przed metropoliami nie będą czekać na odpowiednie przepisy i musimy zorganizować się oddolnie dla dobra i zrównoważonego rozwoju całego obszaru" - powiedział.

"Ogromnie cieszy mnie fakt, że ta kadencja samorządowa przynosi rozstrzygnięcia dotyczące przyszłego kierunku współpracy metropolitalnej, która jest jednym z fundamentów wdrożenia strategicznej wizji rozwoju miasta Krakowa, jako nowoczesnej i inteligentnej metropolii, współtworzonej przez mieszkańców" - zaznaczył wiceprezydent.

Według sygnatariuszy podział strategii na siedem dziedzin współpracy stanowi podstawę działań w poszczególnych obszarach. Wśród nich priorytetowe są wyzwania związane z postępującym kryzysem klimatycznym, w tym aktywna działalność na rzecz poprawy jakości powietrza.

Wśród wyzwań dokument wymienia: osiągnięcie neutralności klimatycznej, stawienie czoła procesowi transformacji cyfrowej i energetycznej, zapewnienie odpowiedzi na postępujące procesy demograficzne i migracyjne oraz odpowiedzialny wzrost gospodarczy obszaru sprzyjający włączeniu społecznemu.

"Głęboko wierzymy, że wielostronna i wielosektorowa współpraca na rzecz rozwoju Metropolii Krakowskiej jest nam niezwykle potrzebna" - napisali w dokumencie jego sygnatariusze. "Chcemy zbudować obszar metropolitalny, który będzie odporny i adaptowalny, a przede wszystkim przyjazny środowisku oraz bogaty kapitałem swoich mieszkańców. Dostrzegamy, iż rozwój Metropolii Krakowskiej jest naszą wspólną szansą, a powodzenie wdrożenia jej wizji rozwoju zależy od zaangażowania nas wszystkich" - głosi deklaracja.

Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów, wiceprezes zarządu SMK zauważyła, że to, jak ważna jest współpraca Krakowa i sąsiednich gmin, pokazały doświadczenia wspólnej walki o poprawę jakości powietrza.

"Dlatego postanowiliśmy opracować wspólną Strategię Metropolia Krakowska 2030, która wyznacza cele współpracy między gminami na kolejne 10 lat. Liczymy na to, że strategia usprawni współpracę oraz pozwoli nam skutecznie ubiegać się o środki z funduszy europejskich i krajowych" - zapowiedziała.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla Krakowa i otaczających go 14 gmin. Według sygnatariuszy inicjatywa jest otwarta dla podmiotów, które chciałyby do niej dołączyć.