"Sugeruje się, by budowę tego odcinka metra realizować etapami, żeby zrealizować pierwszy odcinek pod Starym Miastem. W zależności od posiadanych środków kontynuować dalsze etapy" - mówił zastępca prezydenta Krakowa, Tadeusz Trzmiel. Wciąż to jednak tylko propozycje. Na budowę metra, według opracowanego planu, Kraków musiałby wydać 8 miliardów złotych.

 

Teresa Gut/ar