Rozpoznawany jest jako historyk, profesor uniwersytetów Wileńskiego i Warszawskiego oraz polityk okresu powstania listopadowego. Stworzył również pionierskie publikacje z dziedziny historii, sfragistyki, heraldyki, dziejów piśmiennictwa i księgarstwa w Polsce oraz historii kartografii i numizmatyki.
Lelewel będąc samoukiem, przygotował 265 płyt rytowniczych, z czego 230 znajduje się w zbiorach MNK. Od momentu ich zakupienia w 1897 roku od bratanicy Lelewela, skrywały je muzealne magazyny. Tłem dla kolekcji graficznej będzie biografia Lelewela, kontekstowo wiążąca rytownictwo z „niespokojnym życiem” twórcy.
Dopełnieniem ekspozycji będą portrety malarza, nieliczne powstałe prace rysunkowe i malarskie oraz pozostawione po artyście pamiątki.

Ekspozycja czynna w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach od 28 stycznia.