Dr Andrzej Kosiniak-Kamysz o 40-leciu Szpitala Specjalistycznego im. Dietla w Krakowie

Sobota, 2021.09.25


Tomograf komputerowy wykorzystujący najnowsze technologie rekonstrukcji obrazu oraz nowoczesny aparat rtg to nabytki Szpitala Specjalistycznego im. Dietla w Krakowie. Oddano je do użytku pacjentów w 40-lecie istnienia placówki.

Podczas sobotnich, jubileuszowych uroczystości w Teatrze Słowackiego pracownicy szpitala otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe oraz samorządowe. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia prezydent RP uhonorował dyrektora placówki Andrzeja Kosiniaka-Kamysza Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik odczytał list gratulacyjny od prezydenta RP Andrzeja Dudy. "Co roku w murach szpitala tysiące krakowian, mieszkańców województwa i Polski, zyskują nadzieję, pokrzepienie, fachową pomoc i ulgę w cierpieniu, powracają do zdrowia i do bliskich" - napisał prezydent. Podkreślił, że szpital pozostaje wierny idei swojego patrona – Józefa Dietla – który jako uczony, lekarz praktyk i prezydent Krakowa stale poszukiwał nowych sposobów na poprawę jakości życia swoich współobywateli. Prezydent Duda podziękował całemu personelowi placówki, szczególnie za pracę podczas pandemii koronawirusa.

W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich RP Marcin Wiącek, wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek Łukasz Smółka i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

"Dla nas ten rok – ze względu na pandemię - był bardzo trudny. Pomimo konieczności reorganizacji, bo przecież nie byliśmy szpitalem zakaźnym, byliśmy w stanie w pełni zabezpieczyć chorych. Ten czas zaliczam do największych wyzwań w moim życiu zawodowym" - mówił podczas jubileuszowych uroczystości dyrektor Szpitala im. Dietla Andrzej Kosiniak-Kamysz, który jest związany z placówką od pierwszego dnia jej istnienia, bo 28 września 1981 pełnił pierwszy dyżur lekarski, a od 1991 roku jest jej dyrektorem.

Dyrektor dziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie w pracę i pomoc pacjentom i za to, że mimo trudnych momentów nie poddali się nigdy zniechęceniu. Podkreślił, że w "Szpitalu im. Dietla zawsze na pierwszym miejscu jest pacjent", a "wraz z ratowaniem zdrowia przywracana jest godność człowieka". Za sukces szpitala Andrzej Kosiniak-Kamysz uważa przejście od wyłącznie zachowawczego profilu świadczeń medycznych do leczenia zabiegowego.

W szpitalu modernizowanych jest obecnie pięć oddziałów i trwa termomodernizacja dwóch budynków.

Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej była jedną z ważniejszych tegorocznych inwestycji szpitala, rocznie wykonuje się tam ok. 7 tys. badań tomografem.

Wykonujący do 70 obrazów na sekundę tomograf zapewnia nowoczesną, szybką i bezpieczną diagnostykę cyfrową. Zastąpił urządzenie, które miało ponad 12 lat. Szpital ma też nowoczesny aparat rtg – wykonane zdjęcie jest bezpośrednio przesyłane na serwer, co bardzo ułatwia obsługę.

"Bez tomografii komputerowej nie ma dzisiaj dobrej diagnostyki. Udało nam się pozyskać urządzenia najnowszej generacji, co pozwoli nam szybciej i lepiej diagnozować pacjentów” - mówił lek. med. Jan Czyżowski, radiolog, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Sprzęt udało się zakupić dzięki środkom z pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - pieniądze pochodziły z dofinansowania UE i budżetu województwa małopolskiego.

Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie zatrudnia obecnie blisko 1 tys. osób i dysponuje zapleczem 400 łóżek szpitalnych na oddziałach: chorób wewnętrznych, neurologii, kardiologii, reumatologii oraz ortopedii. W placówce funkcjonują także cztery oddziały rehabilitacji, przyszpitalna przychodnia oraz zakłady diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Rocznie z pomocy medycznej w szpitalu korzysta ok. 16 tys. pacjentów, a przyszpitalne poradnie i pracownie udzielają ok. 100 tys. porad i konsultacji. W pandemii w placówce zostało stworzonych ponad 100 miejsc do leczenia pacjentów zakażonych COVID- 19. Szpital zaangażował się także w proces szczepień, które otrzymało ponad 13 tys. osób.

Jubileusz 40-lecia uczczono zasadzeniem na Plantach kasztanowca białego.