W badaniu, które trwało od 21 marca do 4 kwietnia, przeanalizowano 1768 ankiet, wypełnionych online przez uczniów szkół średnich – głównie liceów i techników. Celem sondażu było ustalenie, jak młodzież funkcjonuje w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa i kwarantanny.

Większość młodzieży – jak wnika z raportu – korzystała z edukacji zdalnej. Na pytanie, czy zajęcia zdalne są tak samo skuteczne jak tradycyjne, większość uczniów – ok. 45 proc. – negatywnie oceniła zajęcia online. Około jednej trzeciej ankietowanych wyraziło pozytywną opinię, również około jednej trzeciej nie miało zdania. Co czwarty uczeń jest zdania, że lekcje w trybie zdalnym mogą zastąpić te tradycyjne.

Jak czytamy w raporcie, w sytuacji nauczania na odległość prawie co 10 uczeń nie ma możliwości korzystania z internetu.

Część uczniów przyznała, że pandemia mogłaby wpłynąć na obniżenie poziomu wiedzy szkolnej i pogorszenie wyników na egzaminie maturalnym. Jednak większość nie obawia się negatywnego wpływu na szanse edukacyjne i życiowe.

W mniejszym stopniu uczniowie przewidują, że wskutek pandemii będą mieć kłopot z dostaniem się na studia lub obniży się ich zadowolenie z życia. Największe obawy mają uczniowie najstarszych klas.

Analiza odpowiedzi uczniów pokazała, że są oni zainteresowani pandemią i na bieżąco śledzą informacje o tym, ile osób jest zarażonych, ile zmarło. Głównym źródłem wiedzy uczniów jest internet, telewizor, rozmowy ze znajomymi i rodziną.

"Można zauważyć, że sytuacja kwarantanny zbliża do siebie pokolenia, co przejawia się też poprzez wspólne rozmowy na temat stanu zagrożenia koronawirusem" – czytamy w raporcie.

Więcej niż połowa ankietowanych uważa, że koronawirus jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków. Co czwarty badany twierdzi, że epidemia nie jest dla niego osobiście groźna. Swoje prawdopodobieństwo na zarażenie się koronawirusem respondenci szacują na 30 proc.

Według młodych najskuteczniejszą metodą minimalizacji ryzyka zarażenia są ograniczenie kontaktu fizycznego z innymi i częste mycie rąk. Respondenci oceniają, że sami przestrzegają zasad mających zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Zdaniem ankietowanych rząd i władze lokalne prowadzą dobre działania mające ograniczyć szerzenie się choroby. Sprzeciw młodych budzi jednak potencjalny zakaz ruchu samochodów w miastach oraz izolacja miast i wsi, zamknięcie sklepów i punktów usługowych. Uczniowie nie są przekonani do skuteczności noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. Jeśli chodzi o działania władz miasta, to młodzież krytycznie ocenia redukcję kursów autobusów miejskich i tramwajów.

66 proc. uczniów jest zadowolonych z życia. Sporo czasu (ponad 31 proc. powyżej ośmiu godzin dziennie) spędzają w internecie, który wykorzystują przede wszystkim do podtrzymywania więzi towarzyskich, rozrywki i edukacji. Formy aktywności są zróżnicowane ze względu na płeć – dziewczyny częściej oglądają telewizję i czytają książki, a chłopcy wolą grać w gry komputerowe.

Młodzież przyznała, że w ostatnim miesiącu jest znudzona, odczuwa niepokój, ale też smutek i osamotnienie. "Brak kontaktów z rówieśnikami, zamknięcie, niepewność generują negatywne nastroje" – czytamy w raporcie. Uczniowie szukają wsparcia społecznego (także w internecie) u innych, ponad jedna trzecie zwraca się z modlitwą o pomoc do Boga.

Ponad połowa ankietowanych uważa się za osoby wierzące, co dziesiąty za osobę głęboko wierzącą. Z badań wynika, że wśród uczniów głęboko wierzących 81 proc. jest zadowolonych z życia. Spośród uczniów niewierzących zadowolenie z życia zadeklarowało 55 proc.

"Widać też, że niezadowolenie z życia jest odwrotnie proporcjonalne do poziomu religijności. Wyniki analiz wskazują, że wiara pełni rolę predykatora szczęścia" – czytamy w dokumencie przygotowanym przez wicedyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr. hab. Piotra Długosza.

Raport "Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19" powstał we współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego i Urzędu Miasta Krakowa. Jest realizowany w ramach programu Krakowski Barometr Młodzieży.

W marcu opublikowany został podobny raport, ale przedstawiający funkcjonowanie i postawy krakowskich studentów w obliczu zagrożenia pandemią.

Bądź na bieżąco. Relacje z regionu i kraju w Radiu Kraków 


 

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy


Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na Facebooku  oraz Twitterze.

Zastrzegamy sobie prawo publikacji wybranych opinii.

 

 

 

(PAP/ko)