13 października (poniedziałek) zamknięta zostanie ulica Centralna – od skrzyżowania z ul. Sołtysowską w kierunku ul. Nowohuckiej. Prace przy tej organizacji ruchu, związane głównie z budową części układu drogowego oraz przebudową instalacji podziemnych (sieć gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, oświetleniowa), potrwają do połowy marca 2022 r.

W kolejnym etapie planowane jest zamknięcie ulicy Centralnej – od skrzyżowania z ul. Sołtysowską w kierunku al. Pokoju.