Kraków zajął pierwsze miejsce w konkursie „Małopolska ZAszczepiona” na najlepiej zaszczepioną gminę w województwie.

"Wszystko to dzięki zaangażowaniu mieszkańców Krakowa w proces szczepień oraz dużej aktywności miasta w podejmowaniu działań, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19" – podało miasto.

Zgodnie z zasadami konkursu, Kraków otrzymał nagrodę w postaci dotacji celowej w wysokości 50 tys. zł, które pochodzą z budżetu województwa małopolskiego. Gmina zobowiązana była przeznaczyć te środki na zadania w zakresie ochrony zdrowia.

12 nowych defibrylatorów zewnętrznych (AED) zostanie włączonych do rozwijanej krakowskiej sieci AED. Jest ona elementem "Programu powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków".

Defibrylatory zostaną rozmieszczone w miejscach publicznych, w lokalizacjach wyznaczonych na podstawie rozeznanych potrzeb, i będą ogólnodostępne dla mieszkańców.

W Krakowie pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 przyjęło 70 proc. mieszkańców, a podwójną dawkę otrzymało prawie 67 proc.

Kolejne miejsca w konkursie na najwyższą wyszczepialność zajęły w Małopolsce gminy: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Przeciszów, Skała, Zabierzów, Książ Wielki, Mogilany, Oświęcim. Najgorszy wyniki uzyskała gmina Czarny Dunajec, gdzie zaszczepiło się ponad 23 proc. mieszkańców.

W Małopolsce wykonano ponad 3,9 mln zastrzyków. W pełni zaszczepionych jest prawie 1,6 mln osób.