Wysokość czynszu w wyremontowanym lokalu za 1 mkw. jest zgodna z oceną wartości użytkowej nieruchomości i mieści się w przedziale od 5,96 zł/mkw. do 15,22 zł/mkw.

Program przeznaczony jest dla osób, które mieszkają w Krakowie, ale nie są tu, oraz w pobliskich powiatach (krakowskim, wielickim, proszowickim) właścicielami ani współwłaścicielami nieruchomości.

Kryterium jest też osiągnięcie średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku: 150–350 proc. najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego; 125–300 proc. najniższej emerytury dla gospodarstwa dwuosobowego; 100–250 proc. najniższej emerytury – w gospodarstwie wieloosobowym. Wliczany jest dochód wszystkich osób zamieszkujących wspólnie w gospodarstwie domowym.

Po weryfikacji wniosków urzędnicy stworzą tzw. listę remontową osób uprawnionych. Zakwalifikowani mają 12 miesięcy czasu na wyremontowanie pustostanu.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa UMK przy Rynku Podgórskim.

Zdaniem przedstawicieli miasta program cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2022 r. wnioski złożyło 717 osób, a na liście remontowej znalazło się 50 wnioskodawców. 40 lokali znalazło najemcę, z czego 26 mieszkań zostało już wyremontowanych i zasiedlonych. W pozostałych lokalach trwa jeszcze remont.

W 2023 r. złożono 972 wnioski, a listą remontową objęto 100 gospodarstw domowych. W 74 lokalach przyszli najemcy prowadzą prace remontowe.

Program „Mieszkanie za remont” zastąpił funkcjonujący przed 2022 r. „Program Pomocy Lokatorom”.