"Jednym z elementów naszego porozumienia jest możliwość praktyk w jednostkach garnizonu małopolskiego. Przede wszystkim będziemy czerpać z doświadczeń naukowych naszych partnerów, ale również pracownicy policji będą mogli korzytać z zaplecza dydaktycznego, naukowego naszej zaprzyjaźnionej uczelni - mówił generał Michał Ledzion, komendant Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 
Poza możliwością odbycia praktyk, policja zobowiązała się także do pomocy w uaktualnieniu programów nauczania. Jak dodał Sebastian Gleń z Wojewódzkiej Komendy Policji: „Służymy radą, aby tematy poruszane w czasie zajęć teoretycznych rozszerzyć o tematy, z którymi policjanci spotykają się na ulicach”.