Władze Krakowa zostały zobligowanie do sprawdzenia możliwości budowy metra w wyniku referendum, które zostało zorganizowane w 2014 r. Opracowanie studium wykazało, że klasyczne metro jest nieopłacalne, a zasadna byłaby budowa tzw. premetra, które jest tańszą formą bezkolizyjnego transportu szynowego. Przebiega częściowo pod ziemią, a częściowo nad powierzchnią na estakadach lub na poziomie gruntu.

Zgodnie z przedstawionymi rekomendacjami docelowo premetro w Krakowie ma połączyć Wzgórza Krzesławickie w Nowej Hucie z okolicami ul. Jasnogórskiej.

Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa przypomniał, że trasa ma powstawać etapami. Jej projektanci brali pod uwagę także pełną integrację rekomendowanego wariantu z innymi inwestycjami, co pozwoli na efektywne wykorzystanie sieci tramwajowej, ułatwienie przesiadek i stworzenie atrakcyjnej alternatywy dla poruszania się samochodem.

W związku z tym – wskazano - nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic, która ma być gotowa w 2025 roku, będzie mieć cztery wspólne przystanki z planowaną linią premetra: „Dobrego Pasterza”, „Rondo Barei”, „Rondo Polsadu” i „Rondo Młyńskie”. Przystanki przy rondach Polsadu i Młyńskim będą podziemne. Łącznie wspólny odcinek będzie liczył 1625 m, z czego część będzie poprowadzona w tunelu.

Jak zaznaczył Paweł Motyka, zastępca dyrektora kontraktu z firmy Gülermak, która projektuje i buduje nową linię tramwajową, koncepcja budowy premetra została zaprezentowana, gdy projekt budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic był już w zaawansowanym stadium i posiadał pierwsze uzgodnienia.

„Wspólny dla obu linii odcinek musieliśmy ponownie przeanalizować, odpowiednio przeprojektować i dostosować do możliwości obsługi wagonów premetra. Projekt wspólnych stacji został zmodyfikowany według naszej autorskiej koncepcji, aby zapewniał bezkolizyjną obsługę ruchu lub umożliwiał ich późniejszą rozbudowę. Perony zlokalizowane na poziomie -1 zostały przedłużone do 65 m” – powiedział.

Po obu stronach wspólnego odcinka zaprojektowano rozjazdy, które w przyszłości pozwolą na rozbudowę linii premetra w kierunku centrum miasta oraz linii tramwajowej w kierunku ul. Strzelców.

Linia nowego tramwaju zostanie skoordynowana z przebiegiem premetra. Od ronda Barei do ronda Młyńskiego trasy będą miały wspólny przebieg. Szacunki wskazują, że miasto zaoszczędzi na tym projekcie” – uzasadnił Marcin Hanczakowski.

Nowy 4,5-kilometrowy odcinek linii tramwajowej od skrzyżowania z ul. J. Meissnera do Mistrzejowic jest realizowany kosztem ponad 1 mld 125 mln zł w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2025 roku. Na wykonawcę i operatora linii władze Krakowa wybrały konsorcjum firm PPP Solutions Polska (lider), Gulermak (partner) – generalny wykonawca.

Cena inwestycji obejmuje pełną usługę: zapewnienie finansowania, zaprojektowanie linii, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację inwestycji oraz jej utrzymanie przez okres 20 lat. Po tym okresie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy.