- Na Białych Morzach w Krakowie nie powstanie pole golfowe - poinformował na konferencji prasowej wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Ma tam powstać otwarty teren zielony z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

Białe Morza to blisko 35-hektarowy poprzemysłowy teren znajdujący się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta, dwa razy większy od parku Jordana.

Jak zapowiedział wiceprezydent Andrzej Kulig, na jesieni rozpoczną się konsultacje, po których zostaną przedstawione konkretne rozwiązania.

„Chcemy zaprosić specjalistów z całej Polski (…), którzy wysłuchując potrzeb mieszkańców, przedstawią całościową i spójną wizję parku, odpowiadającą na potrzeby mieszkańców i użytkowników terenu oraz uwzględniającą uwarunkowania lokalne, a także możliwości realizacyjne. Wierzę, że to będzie obszar bardzo intensywnie wykorzystywany” - zapowiedział wiceprezydent.

W 2015 roku po przeprowadzeniu procedury przetargowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zawarł umowę dzierżawy tego terenu na okres 30 lat ze spółką Golf&Spa Resort, która zadeklarowała urządzenie tam pola golfowego i kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.

Według władz miasta dzierżawca regularnie opłacał czynsz, jednak z uwagi na niewywiązywanie się z zapisów umowy – a dokładnie naruszenie harmonogramu prac przewidzianych do wykonania i nieusunięcie tych naruszeń, pomimo wystosowanego wezwania – umowa została rozwiązana 24 listopada 2020 r. Dzierżawca jednak nie zdecydował się na przekazanie terenu, w związku z czym ZIS skierował sprawę do sądu. Postępowanie komornicze i przejęcie przez miasto tego terenu nastąpiło pod koniec 2021 r.