Podczas konferencji zorganizowanej przez powiat krakowski w Krzeszowicach, dotyczącej właśnie pomocy Ukrainie, konsul podkreślał, że nie można zapominać również o tych Ukraińcach, którzy mieszkają w Polsce.

Im potrzebna jest głównie pomoc w obszarze edukacji. Młodsze dzieci bardzo łatwo się integrują, natomiast dzieci ze starszych klas potrzebują kontynuacji nauki w systemie ukraińskim. W tej chwili powstaje wiele placówek, w których dzieci z Ukrainy mogą kontynuować naukę właśnie zgodnie z programem ukraińskim. Oczywiście są też problemy matek z dziećmi, jeśli chodzi o edukację przedszkolną

- zaznaczył Wojnarowski.


Od rozpoczęcia wojny granice polsko-ukraińską przekroczyło ponad 10,5 mln uchodźców - podaje straż graniczna. W Małopolsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania mieszka wciąż około 15 tys. Ukraińców.