Uczniowie uczą się, jak oszczędzać energię przede wszystkim na lekcjach, które są w ramach podstawy programowej. Są takie tematy na lekcjach geografii, czy przyrody, natomiast systemowo, w związku z obecną sytuacją, planujemy cykl lekcji wychowawczych, żeby porozmawiali na temat tego, jak w szkole mogą oszczędzać prąd. Dzieciaki na pewno z rodzicami w domu na ten temat rozmawiają i mają świadomość tego, jak mogliby oszczędzać, natomiast nie przekłada się to na razie na szkolną rzeczywistość

- mówi Paulina Serednicka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krakowie.

Uczniowie, pytani przez reporterkę Radia Kraków, czy wiedzą, jak oszczędzać energię, odpowiadają, że nie należy włączać światła bez potrzeby i gasić je, gdy wychodzimy z pomieszczenia. Dodają, że powinno się gotować w czajniku tylko tyle wody, ile się zużyje.

Od wielu lat prowadzimy akcje edukacyjne, które mają za zadanie wskazywać na ekologię ogólnie, na to jak funkcjonować we współczesnym świecie, żeby być świadomym konsumentem świadomy obywatelem.

- mówi Maciej Guzikowski, dyrektor SP nr 93 w Krakowie.

Dyrektorzy szkół podkreślają, że oszczędzanie zarówno ciepła jak i energii będzie odbywało się w granicach rozsądku, uczniowie muszą mieć odpowiednie warunki do nauki, w tym ciepłe i jasne pomieszczenia.