Ekspozycja przybliżająca historię psychologii na uczelni czynna jest w Instytucie Psychologii przy ul. Ingardena. Zwiedzanie jest nieodpłatne. Przedstawiciele instytutu zwrócili szczególną uwagę na postać prof. Władysława Heinricha, dzięki któremu w roku akademickim 1903/1904 oficjalnie zaczęła funkcjonować Pracownia Psychologii Doświadczalnej UJ.

Władysław Heinrich (1869–1957) był psychologiem, historykiem filozofii i pedagogiem. W 1897 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Fizyki Wydziału Filozoficznego UJ. Przeprowadził tam badania dotyczące wrażeń, które były pierwszymi eksperymentami psychologicznymi na terenie Polski. Uznał psychologię za naukę przyrodniczą, której głównym przedmiotem jest ludzkie zachowanie w relacjach do środowiska naturalnego i społecznego.

„Heinrich zabiegał o utworzenie pracowni psychologii eksperymentalnej, czemu sprzeciwiał się późniejszy rektor UJ, katolicki ksiądz i profesor historii filozofii Stefan Pawlicki. Plan został jednak zrealizowany w 1903 r. i tym samym to właśnie Heinrich zasługuje na miano +polskiego Wundta+, czyli twórcy pierwszego polskiego ośrodka psychologii doświadczalnej, którym kierował do 1911 r.” – zauważył dr hab. Bartłomiej Dobroczyński.

Jak dodał, że w ten sposób „120 lat temu psychologia rozpoczęła na Uniwersytecie Jagiellońskim swoje samodzielne życie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, które z coraz większym powodzeniem kontynuuje w czasach współczesnych”.

W ramach obchodów obędzie się również konferencja naukowa, zaplanowana na 15 i 16 września.