Dla Rudawy, w profilu Balice, gdzie obserwowany jest szybki wzrost poziomu wody, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne najwyższego III stopnia. Według prognoz, we wtorek na 95 proc. poziom wody przekroczy tu stan alarmowy, co może grozić podtopieniami infrastruktury.

Dla zlewni dopływów Wisły i Czarnej Orawy obowiązuje najniższy I stopień ostrzeżenia hydrologicznego przed punktowym przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.