Elektrociepłownia w Krakowie, należąca do francuskiej Grupy EDF, zakończyła pierwszy etap programu mającego dostosować bloki energetyczne do nowych norm ochrony środowiska i podnieść ich efektywność.  Wykonane do tej pory zadania kosztowały prawie 400 mln zł, a cały program zamknie się kwotą ponad 580 mln zł.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że nowe instalacje znacząco wpłyną na poprawę jakości powietrza i zapewnią bezpieczeństwo energetyczne dla Krakowa. Wpisują się też w miejski program ograniczania tzw. niskiej emisji.

Dzięki zabudowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin emisje do powietrza tlenków siarki zmniejszą się pięciokrotnie, a tlenków azotu trzykrotnie. Zmniejszy się również pięciokrotnie ilość emitowanego do atmosfery pyłu.

 

RK