W Małopolsce działa już Wojewódzka Rada BRD, jednak na wniosek jej przewodniczącego, marszałka Łukasza Smółki, powstają rady powiatowe.
Przypomnijmy, że Małopolska od trzech lat jest najbardziej bezpiecznym województwem w Polsce. Co roku odnotowywany jest największy w Polsce spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.