Jak wygląda praca z trudnym dziedzictwem w praktyce? Jak powstają performatywne pomniki? Jak dekolonizuje się miejsca po przemocy, wydobywa ich postpamięciowy wymiar i przywraca sprawczość ofiarom?
Pojęcie "Zielonych Upamiętnień" łączy się z żydowskim świętem Tu Bi'Szwat, zwanym także Nowym Rokiem Drzew. To wywodzące się z Talmudu święto, współcześnie często łączy się z podnoszeniem świadomości ekologicznej, odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi, oraz tradycją sadzenia drzew w Izraelu.
Wydarzenie z serii "Zielone upamiętnianie. Praktyki postpamięci" jest realizowane w ramach projektu NeDiPa: Negotiating Difficult Pasts, który realizujemy wspólnie z Fundacją Zapomniane oraz Fundacją Urban Memory Foundation, dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). Wydarzenie jest organizowane we współpracy z networkiem TTTM - Thinking Through the Museum oraz Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.