Mężczyzna zakwalifikowany do przeszczepu obu płuc, cierpiał na ciężką, przewlekłą niewydolność oddechową z powodu obturacyjnej choroby płuc. Kilka dni po zabiegu, oddycha już pełną piersią - informują lekarze. 62-latek czekał na narząd do przeszczepu około roku.

 Czuję się dobrze. Już dawno w taki sposób nie oddychałem. Choroba mi to uniemożliwiała. Cieszę się, że znalazły się dla mnie nowe płuca i że operacja przebiegła pomyślnie, że dano mi nadzieję i szansę, by lepiej i dłużej żyć

– mówi pan Zbigniew, któremu przeszczepiono płuca.

Pierwszą transplantację płuc w szpitalu im. św. Jana Pawła II wykonano w czerwcu. To pierwszy ośrodek przeszczepiania płuc w Małopolsce i 6 w kraju.

Przeszczepienie płuc to zabieg chirurgiczny wykonywany u chorych z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem tego narządu, u których wykorzystano już inne możliwości leczenia (farmakologicznego, rehabilitacyjnego, tlenoterapii).

Najczęściej transplantacji płuc poddawane są osoby chorujące na: przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, idiopatyczne zwłóknienie płuc, mukowiscydozę i idiopatyczne nadciśnienie płucne.

Od 35 lat w tym szpitalu przeprowadza się także transplantacje serca. Od początku roku - takich przeszczepów było 10.