Krakowską Książkę Miesiąca od 2017 roku przyznaje Biblioteka Kraków. Pracami jury przyznającego nagrody od września 2021 r. kieruje prof. Krzysztof A. Zajas. W skład jury wchodzą: dr Jan Burnatowski, Zofia Gołubiew, dr Karolina Grodziska, Wacław Krupiński, dr Anna Marchewka, Janusz M. Paluch, prof. Stanisław Stabro, dr Agnieszka Staniszewska-Mól, Marcin Wilk, dr Elżbieta Zechenter-Spławińska. W składzie jury pozostaje też, jako honorowy przewodniczący, Jan Pieszczachowicz – krytyk literacki i wieloletni redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” (2003-2018) – współtwórca Nagrody oraz przewodniczący jury w latach 1995-2021. Przez minione lata w pracach jury uczestniczyli także prof. Jacek Bomba, prof. Janusz Bogdanowski (1929-2003), prof. Stanisław Burkot (1932-2019), dr Stanisław Dziedzic (1953-2021), prof. Adam Małkiewicz (1936-2021), dr Andrzej Nowakowski, prof. Janusz K. Ostrowski oraz prof. Jacek A. Wojciechowski.