W ramach porozumienia o współpracy zawartego z UNICEF Gmina Miejska Kraków zaprasza wszystkie dzieci, będące obywatelami Ukrainy, przybyłymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od dnia 24 lutego 2022 roku, tj. wyłącznie osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do udziału w bezpłatnej akcji badań przesiewowych realizowanej przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na Osiedlu Na Skarpie 66.

W ramach akcji przeprowadzone zostanie:

  1. badanie fizykalne przez lekarza,
  2. pomiar ciśnienia tętniczego krwi, wagi, wzrostu, z oceną na siatkach centylowych,
  3. badania biochemiczne i serologiczne, tj. przeciwciała anty HBs, przeciwciała anty HCV, przeciwciała anty HIV, morfologia z rozmazem krwinek białych, żelazo w surowicy, poziom witaminy D3 (metabolit 25 OH), przeciwciała IgE całkowite, TSH.

Równocześnie, każdy rodzic/ opiekun dziecka otrzyma wyniki badań oraz zalecenia lekarskie.

Badaniem planuje się objąć 1800 dzieci z Ukrainy w wieku od 0 do 18 roku życia, które przebywają aktualnie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w szpitalu zostanie zbadanych 900 osób.

Warunkiem skorzystania z badań jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL z rozszerzeniem UKR oraz wyrażenie przez rodzica/ opiekuna  dziecka zgody na udział w akcji.

Szczegółowe informacje oraz rejestrację można uzyskać pod numerem telefonu: 12 622-96-12 w godzinach od 10:00 do 12:00.

Zapytania, informacje oraz zmianę terminu badania prosimy wysyłać na adres: badaniaprzesiewowe@zeromski-szpital.pl

Zapisy przyjmowane są również elektronicznie pod adresem: https://zeromski-szpital.pl/badanie-przesiewowe-ukraina/

Akcja jest w całości finansowana ze środków UNICEF –  www.unicef.org

місто Краків у співпраці з ЮНІСЕФ запрошує взяти участь у безкоштовній акції діагностичного обстеження для дітей з України, яка проводиться на території Спеціалізованої лікарні імені Стефана Жеромського у Кракові (Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie)
у житловому комплексі На Скарпє, 66 (na Osiedlu Na Skarpie 66).

У рамках угоди про співпрацю, укладеної з ЮНІСЕФ, міська гміна Краків запрошує всіх дітей, які є громадянами України і прибули на територію Республіки Польща від 24 лютого 2022 року, тобто лише особи, зазначені у пункті 1 статті 1 Закону від 12 березня 2022 року про «Надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України»,  взяти участь у безкоштовній акції діагностичного обстеження, яке буде проводити Спеціалізована  лікарня імені Стефана Жеромського у Кракові (Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie) за адресою: житловий комплекс На Скарпє, 66 (Osiedle Na Skarpie 66).

В рамках акції  буде проведено наступне:

  1. медичне обстеження у лікаря,
  2. вимірювання артеріального тиску, ваги, зросту, з оцінкою по росто-ваговій кривій,
  3. біохімічні та серологічні дослідження, тобто антитіла на HBs (перевірка імунітету на вірусний гепатит B), антитіла на HCV (перевірка імунітету на вірусний гепатит C), антитіла на ВІЛ (HIV), морфологія лейкоцитів, заліза, рівень вітаміну D3 (метаболіт 25 ОН), антитіла загального IgE (перевірка схильності до алергічних реакцій), ТТГ (TSH) – перевірка гормону, який регулює активність щитоподібної залози і рівень тиреоїдних гормонів.

Всі батьки/опікуни дитини отримають результати обстежень та медичних рекомендацій.

Обстеження планується провести для 1800 дітей з України віком від 0 до 18 років, які зараз перебувають у гміні міста Краків.

Умовою для можливості пройти обстеження є наявність у дитини номера ПЕСЕЛЬ зі статусом UKR і згода батьків/опікуна дитини на участь в акції.

Отримати детальну інформацію та пройти реєстрацію можна за телефоном: 12 622-96-12 з 10:00 до 12:00 год.

Запитання, інформацію чи зміни терміну огляду просимо вислати на електронну почту:
badaniaprzesiewowe@zeromski-szpital.pl

Записатися можна, також онлайн за посиланням: https://zeromski-szpital.pl/badanie-przesiewowe-ukraina/

Акція повністю фінансується ЮНІСЕФ –  www.unicef.org