ZIM ogłosił właśnie przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta. Głównym elementem opracowania ma być też nowa linia tramwajowa w południowo-zachodniej części Krakowa, a także trasy rowerowe. W ramach zadania ma zostać również rozbudowana ulica Skotnicka po obu stronach autostradowej obwodnicy Krakowa.
„Zadaniem projektanta, którego chcemy wyłonić w przetargu, będzie zaproponowanie przynajmniej trzech wariantów koncepcji tej inwestycji, spośród których wskazane będzie rozwiązanie preferowane do dalszych prac” - wyjaśnił w poniedziałek dyrektor ZIM Łukasz Szewczyk. Dokumenty te – wskazał – będą także stanowić podstawę do uzyskania decyzji środowiskowej.
„W ramach tego postępowania przeprowadzone będą konsultacje społeczne” - zapowiedział dyrektor.
Zgodnie z planami wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy na kompletną realizację zadania, a więc zaproponowanie wariantów koncepcji, uzyskanie wszelkich uzgodnień, wskazanie rozwiązania optymalnego, przygotowanie i złożeniem materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i uzyskanie tej decyzji.
Plany zakładają, że ulica Bunscha ma zostać rozbudowana na odcinku ok. 1,4 km. Na jej przedłużeniu ma powstać ulica Humboldta o długości ok. 1,3 km. Następnie na odcinku od ul. księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina ma zostać rozbudowa ul. Skotnicka (ok. 1 km).
Wzdłuż tych wszystkich elementów układu drogowego powstanie nowa linia tramwajowa. Będzie się ona zaczynała od pętli Czerwone Maki. W przypadku komponentu tramwajowego rozważane są dwie opcje: pierwsza to budowa linii wzdłuż ulic Bunscha, Humboldta i Skotnickiej do pętli wraz z terminalem i parkingiem, który miałby być zlokalizowany w rejonie węzła autostradowego, po jego wschodniej lub zachodniej stronie. W ramach drugiej opcji linia tramwajowa kończyłaby się pętlą i parkingiem P+R w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny, po zachodniej stronie Szpitala im. Babińskiego.
Dodatkowo, planuje się rozbudowę ul. Skotnickiej na odcinku od węzła autostradowego do obwodnicy Skawiny (1 km) w dwóch wariantach.
W ramach całego zadania wybudowane mają zostać także trasy rowerowe, chodniki i przystanki autobusowe. Ponadto przebudowane będą skrzyżowania, a także wybudowana lub przebudowana infrastruktura podziemna.