Jak wskazują organizatorzy wystawa „around / along/ beyond / inside” zorganizowana z okazji jubileuszu 45-lecia partnerstwa Krakowa i Norymbergii jest pokazem twórczości pięciorga artystów związanych z obszarem sztuki konkretnej, geometrycznej. To druga wystawa prezentująca krakowsko-norymberski dialog artystów tego nurtu w Galerii Domu Norymberskiego w Krakowie. Możliwość ponownego spotkania wokół sztuki wyrażanej językiem geometrii pokazuje, że jest to droga twórcza wciąż aktualna i ewoluująca. Geometria staje się narzędziem do konstruowania samych dzieł jak i myślenia o ich wielowymiarowym oddziaływaniu. Pojęcia takie jak: wokół, wzdłuż, poza, wewnątrz opisują świat wizualny składający się okręgów, łuków, brył, odcinków, zbiorów punktów…są to desygnaty struktury dzieł, ich relacji z otaczającą przestrzenią jak i wzajemnego oddziaływania konkretnych obiektów na wystawie. Olga Ząbroń, kuratorka wystawy, zwraca uwagę na dynamiczną wewnętrzną strukturę prezentowanych prac, która jednakowoż uwidacznia się dopiero w bliskim kontakcie z odbiorcą:

Jeżeli damy im (obiektom - przyp. red.) czas i wejdziemy w tę strukturę to mimo uproszczonej formy zaczną one żyć, wibrować i niesamowicie wciągać. (...) My jako artyści wkładamy podczas pracy pewną intencję, natomiast to zasoby odbiorcy uruchamiają to, co jest w dziele sztuki.

Wystawę "around / along / beyond / inside" oglądać możnna w Galerii Domu Norymberskiego tylko do piątku 12 lipca.