Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny KL Plaszow. Zdjęcia udostępnione przez Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie, źródło - Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.