Głosowanie za wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta odbywa się po przedstawieniu raportu o stanie gminy za poprzedni rok. W związku z organizacją wyborów samorządowych wiosną, a nie jak pierwotnie planowano jesienią, wydłużyła się kadencja poprzednich władz jednostek samorządu terytorialnego do 30 kwietnia. To dlatego przedstawienie raportu za 2023 r. odbyło się już za kadencji nowego prezydenta Krakowa.

„Za” wotum zaufania dla prezydenta głosowało 22 radnych, 14 wstrzymało się od głosu. Jeżeli chodzi o absolutorium, to „za” zagłosowało 22 radnych, a 17 wstrzymało się od głosu.

Z raportu miasta za ubiegły rok wynika, że Kraków jest miejscem bezpiecznym, dbającym o kulturę i przyciągającym turystów. Radni zwracali jednak uwagę podczas sesji na zadłużenie miasta, które – jak podkreślali – jest wyższe niż w innych miastach, w 2023 r. wyniosło ok. 6 mld zł.

Raport powstał na podstawie analizy 15 dziedzin zarządzania, odzwierciedlających funkcjonowanie miasta i życie mieszkańców.

Z raportu wynika m.in., że bezpiecznie się tu czuje prawie 87 proc. mieszkańców, podczas gdy w 2022 r. odsetek ten wyniósł ponad 78 proc. Liczba odwiedzających Kraków przekroczyła 12 mln, czyli o 45 proc. więcej niż w 2022 r., a szacunkowe wpływy z turystyki wyniosły 10,6 mld zł, czyli odnotowano wzrost o 58 proc. w stosunku do roku wcześniejszego. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,4 proc. w porównaniu z rokiem 2022, osiągając poziom 1,9 proc.