PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

Apteka pod Orłem (Muzeum Krakowa)
31 maja (wtorek), godz. 18.00Nas już nie ma, już nie istniejemy
Akcja Reinhardt w Generalnym Gubernatorstwie – wykład w sali edukacyjnej Apteki pod Orłem: Mateusz Zdeb (Muzeum Krakowa).

2 czerwca (czwartek), godz. 16.00–17.00 – oprowadzanie po wystawie Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim: Katarzyna Kocik (Muzeum Krakowa)
Oprowadzanie w cenie biletu na wystawę, obowiązuje limit miejsc, rezerwacja COZ

3 czerwca (piątek), godz. 11.00–13.00 – spotkanie upamiętniające ofiary krakowskiego getta przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:
  • godz. 11.00–12.00– Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim – indywidualne, bezpłatne zwiedzanie wystawy w Aptece pod Orłem dla uczestników wydarzenia, plac Bohaterów Getta 18
  • godz. 12.00 – otwarcie wystawy plenerowej I nigdy ich już więcej nie widzieliśmy, plac Bohaterów Getta
  • godz. 12.10 – spotkanie ze świadkiem historii Niusią Horowitz-Karakulską, plac Bohaterów Getta
  • godz. 12.25 – prezentacja wystawy plenerowej: Katarzyna Kocik (Muzeum Krakowa)
  • godz. 13.00 – złożenie kwiatów na placu Bohaterów Getta
  • 13.30 – spotkanie przy Drzewku Pamięci Tadeusza Pankiewicza placyk przy ul. Józefińskiej 35 (Urząd Miasta Krakowa, Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich)
4 czerwca (sobota), godz. 14.00Nie było domu, gdzie by nie zabrano kogoś z najbliższych – spacer po terenie dawnego getta w Krakowie: Jan Grabowski (Muzeum Krakowa)
Miejsce rozpoczęcia: plac Bohaterów Getta 18.
Obowiązuje limit miejsc, zakup biletów online lub w kasie Apteki pod Orłem

4 czerwca (sobota), godz. 17.00 – oprowadzanie po wystawie Kraków w czasie okupacji w Fabryce Emalia Oskara Schindlera: przewodniczka Agnieszka Szafraniec
Oprowadzenie w cenie biletu na wystawę, obowiązuje limit miejsc, rezerwacja COZ

4 czerwca (sobota), godz. 19.00–19.40Głosy z krakowskiego getta – odczytanie  relacji świadków czerwcowej i październikowej deportacji z getta w Krakowie
Miejsce rozpoczęcia: plac Bohaterów Getta.

30 czerwca (czwartek), godz. 18.00 – spotkanie z Anną Janowską-Ciońćką i Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu (sala edukacyjna Apteki pod Orłem)

4 sierpnia (czwartek), godz.14.00Konspiracja w krakowskim getcie – śladami Żydowskiej Organizacji Bojowej – spacer edukacyjny: Bartosz Heksel (Muzeum Krakowa)
Miejsce rozpoczęcia: plac Bohaterów Getta 18.
Obowiązuje limit miejsc, zakup biletów online lub w kasie Apteki pod Orłem

15 września (czwartek), godz. 18.00Życie rodzinne w getcie krakowskim – wykład online na profilu FB Apteki pod Orłem: Martyna Grądzka-Rejak (Muzeum Getta Warszawskiego)

20 października (czwartek), godz. 18.00Selektywna pamięć Europy 1941–2022: Auschwitz, Jasenovac, Warszawa, Srebrenica, Sarajewo, Prisztina, Bucza, Mariupol. Dlaczego z „nigdy więcej” pozostaje tylko „więcej” – wykład w sali edukacyjnej Apteki pod Orłem: Mateusz Zdeb (Muzeum Krakowa)
Udział bezpłatny

28 października (piątek), godz. 18.00 – wykład Grzegorza Siwora o Zakładzie Sierot w getcie połączony z upamiętnieniem ofiar październikowej deportacji, wykład w sali edukacyjnej Apteki pod Orłem (Grzegorz Siwor, autor książki Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie)
Udział bezpłatny

17 listopada (czwartek), godz. 18.00Każda ofiara ma imię – wykład online na profilu FB Apteki pod Orłem: Ewa Koper (Muzeum Pamięci w Bełżcu)