Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski przypomniał, że o tej zmianie informowano już w lipcu. Decyzja wynika przede wszystkim z wytycznych Komisji Europejskiej oraz przepisów samorządowych uchwał antysmogowych, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych.

Paweł Mirowski zaznaczył, że dla wnioskodawców, którzy chcą zamontować inne źródła ciepła, nie zmieniają się warunki programu Czyste Powietrze - dalej są finansowane niskoemisyjne i wysokosprawne źródła ciepła. Chodzi między innymi o pompy ciepła. Z dofinansowania na to urządzenie korzysta około 17 procent beneficjentów programu. O dotacje na kotły na biomasę ubiega się z kolei około 20 procent wnioskodawców. Paweł Mirowski dodał, że najpopularniejsze są kotły gazowe. Z dotacji na te urządzenia korzysta około 45 procent beneficjentów.

Wiceprezes Narodowego Funduszu zachęca, żeby - oprócz wymiany źródła ciepła - przeprowadzić termomodernizację domu. Przypomina, że elementy tej inwestycji są również dofinansowywane w ramach Czystego Powietrza, na przykład docieplenie ścian i stropodachu oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. W programie można tez uzyskać do 5 tysięcy złotych na mikroinstalację fotowoltaiczną.

W przyszłym roku planowana jest kolejna zmiana w programie Czyste Powietrze - będzie on bardziej dostępny dla osób o najniższych dochodach. Progi dochodowe, uprawniające do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania wyniosą 900 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 1260 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Te osoby będą mogły otrzymać nawet do 90 procent wsparcia na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 tysięcy złotych.