Jak wspierać siebie w roli rodzica, by stać się oparciem dla dziecka.