do dnia 5 września 2023 r.
  • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych
do dnia 27 września 2023 r.
  • ustalenie kolejności rozpowszechniania audycji referendalnych
od dnia 29 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r.
  • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych
w dniu 13 października 2023 r. o godz. 24:00
  • zakończenie kampanii referendalnej
w dniu 15 października 2023 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00
  • głosowanie

Kalendarz referendalny

  • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych
  • ustalenie kolejności rozpowszechniania audycji referendalnych
  • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych
  • zakończenie kampanii referendalnej
  • głosowanie