Zobacz: "Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy"

 

Wspólnota Chemin Neuf jest wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym. Narodziła się z charyzmatycznej grupy modlitewnej w 1973 roku, wywodzi się z tradycji ignacjańskiej i liczy obecnie 2000 członków w trzydziestu krajach. Gromadzi kapłanów, świeckich konsekrowanych (mężczyzn i kobiety), jak również osoby stanu wolnego i rodziny. Misja Młodych Wspólnoty, każdego roku, poprzez swoje duszpasterstwo gromadzi 10000 młodych w krajach, w których istnieje. Od 1997 roku Wspólnota Chemin Neuf w ramach ŚDM prowadzi animacje i koncerty na dużych placach miast przyjmujących pielgrzymów, jak również modlitwy w kościołach, które są jej na ten czas powierzane. 

Tak piszą o sobie: 

"W społeczeństwie, które nieustannie proponuje wielość nowych i niezwykłych doznań, młodzi ludzie wciąż poszukują wartości i autentyczności przeżyć. Pragną odkryć w sobie ogromny potencjał, aby odważnie zmieniać swoje otoczenie. Naszym marzeniem jest zobaczyć młodzież z całego świata, która podejmuje aktywne działanie w kształtowaniu swojego życia i w konstruowaniu przyszłości opartej o najistotniejsze wartości. Przedsmak Raju to autentyczność, intensywne przeżycia o dużym znaczeniu,doświadczenie różnorodności kulturowej i silne poczucie jedności w licznej międzynarodowej grupie. Chcemy odpowiedzieć na oczekiwania wyrażone przez młodych ludzi,proponując im doświadczenie spotkania i jedności w całej różnorodności kultur, punktów widzenia, sposobów życia i myślenia.Poprzez wspólne przeżywanie proponowanych
aktywności, młodzi ludzie z tylu krajów świata mogą poznać się nawzajem i zbudować wiele wartościowych relacji".

Wspólnota Chemin Neuf w Polsce istnieje od 1996 roku. Od 20 lat Wspólnota organizuje spotkania młodych w ramach Światowych Dni Młodzieży. Ponadto co roku organizuje we Francji międzynarodowy festiwal dla osób w wieku od 18 do 30 lat. W sierpniu 2015 roku w festiwalu tym wzięło udział 2000 uczestników. We wszystkich tych działaniach Wspólnota jest wspierana przez Papieską Radę ds. Świeckich.

Wspólnota Chemin Neuf w sierpniu 2000 roku założyła Międzynarodową Fraternię Ekumeniczną. To sieć modlitwy, formacji i ewangelizacji. Celem sieci Net For God jest praca na rzecz jedności i pokoju pomiędzy Kościołami i narodami. Ojciec Paul Couturier napisał w 1944 roku: "Gdyby w każdy czwartkowy wieczór, na pamiątkę Wielkiego Czwartku, coraz większy tłum chrześcijan różnych wyznań tworzył jakby ogromną sieć otaczającą Ziemię, jakby ogromny niewidzialny klasztor, w którym wszyscy byliby zanurzeni w modlitwie o jedność, czy nie byłaby to jutrzenka jedności chrześcijan wnosząca się nad światem?"I te słowa zainspirowały twórców Fraterni. W każdym miesiącu realizują półgodzinny film na wybrany temat. Ten sam film dla wszystkich jest tłumaczony na 22 języki, wysyłany do ponad 70 krajów i oglądany w około 700 „punktach” Net For God. W tłumaczeniu i nagraniu poszczególnych wersji językowych pomaga w każdym miesiącu od 120 do 150 osób .

Spotkania Net For God są prowadzone na wiele sposobów. Niektórzy spotykają się, aby zjeść wspólnie posiłek przed lub po spotkaniu. W wielu miejscach, spotkania odbywają się w niedzielę - po mszy lub nabożeństwie osoby oglądają film, jedzą wspólnie obiad i pozostają razem, aby wspólnie modlić się, dzielić i odpoczywać.

Więcej o wspólnocie

 

(Ewa Szkurłat, Anna Łoś/ew)