- W razie potrzeby zapewniany jest transport do domu opieki. Są tam zajęcia ruchowe, artystyczne. Uczestnicy Dziennego Domu Seniora miło spędzają czas i się aktywizują - mówi Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza Gorlic.

Z Domu Seniora korzysta obecnie 30 podopiecznych. Na jego funkcjonowanie miasto pozyskało 2 miliony złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.