Gmina Uście Gorlickie pozyskała na jego remont w sumie 5 milionów złotych. Problem w tym, że chętnych na realizację tego zadania brak. Turyści i kuracjusze nie kryją niezadowolenia. "Była to duża atrakcja turystyczna dla ludzi, którzy tu przyjeżdżali prywatnie, a nie do sanatoriów. To już trwa kilka lat. Obiekt niszczeje. Nie jesteśmy z tego zadowoleni. Ludzi to odciąga od Wysowej. Żeby przez trzy lata tego nie zrobić? Stoi to bezczynnie i jest ruina. Jeszcze dwa, trzy lata i będzie dewastacja" - mówią.

- Jesteśmy po trzecim przetargu, na który nikt nie złożył oferty. Przystępujemy do czwartego przetargu - dodaje Zbigniew Ludwin, wójt gminy Uście Gorlickie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach wydał decyzję nakazującą usunięcie wszystkich usterek w terminie do końca listopada 2023 roku. "Czasu na naprawę basenu jest coraz mniej. To nie jest pierwsza decyzja w tej sprawie. Termin był już przekładany. Termin ostateczny, który został ustalony w ostatniej decyzji, jest do końca listopada 2023 roku" - mówi Aleksander Górski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

Władze gminy Uście Gorlickie jeszcze w tym miesiącu mają ogłosić kolejny, czwarty już przetarg na naprawę basenu.