Liderem projektu jest małopolska gmina Bobowa. Jak ocenił burmistrz tego miasta Wacław Ligęza, nowe przedsięwzięcie transgraniczne jest efektem bardzo dobrej współpracy między tymi polskimi i słowackimi samorządami.

"Wszyscy stanęli na wysokości zadania i przygotowali projekty zgodnie z oczekiwaniem, bo to było najważniejsze, żeby przeprowadzić całą tę procedurę. To powoduje, że więzi polsko-słowackie coraz bardziej się zacieśniają, a ludzie z obu stron granicy potrafią ze sobą współpracować" – wskazał podczas prezentacji projektu.

W ramach projektu w Bobowej powstanie kompleks rekreacyjno-kulturalny z amfiteatrem i ścieżką rowerową, a także będą wyznaczone i oznakowane nowe trasy rowerowe przebiegające przez gminę.

Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch oceniła, że gmina ta jest największym beneficjentem projektu, bo zaplanowane zadania mają wartość ponad 5 mln zł. Są to dwa przedsięwzięcia: budowa ścieżki spacerowej o długości ponad 2 km, łączącej dwa drewniane obiekty UNESCO na terenie gminy – kościół św. Filipa i Jakuba w Sękowej i cerkiew greckokatolicką Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach oraz utworzenie parku przyrodniczo-edukacyjnego z urządzeniami do doświadczeń sensorycznych w Siarach.

Strona słowacka zaplanowała rewitalizację zaniedbanego parku w Niżnej Poliance wraz z budową makiety drewnianego zabytkowego kościoła i rewitalizacją przestrzeni publicznej wokół urzędu miejskiego, a także całkowitą odnowę parku Jubileuszowego w Stropkovie.

Zaplanowano też wspólne działania mające promować i utrwalać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Beskidu Niskiego po obu stronach granicy. Zostanie zorganizowany Festiwal Kultury Pogranicza w Bobowej i Stropkovie, powstaną mapy, audioprzewodnik i aplikacja dla turystów oraz gazeta polsko-słowacka w wersji elektronicznej i tradycyjnej. Dzieci z obu stron granicy wezmą udział w warsztatach integracyjnych w Sękowej.