- Mieszkańców nie zniechęciła pogoda. Gorliczanie pokazali wielkie serca i wszystkim należą się słowa podziękowania. Frekwencja dopisała. Po raz kolejny uczestniczyliśmy w tym szczytnym przedsięwzięciu. Gorliczanie pokazali hojność. Kwota jest pokaźna. Dziękuję darczyńcom i wolontariuszom - mówi Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza Gorlic.

Kwota zostanie jeszcze powiększona o dochód z aukcji oraz licytacji prowadzonych w internecie. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na walkę z sepsą.