- Z pomocy ośrodka mogą korzystać wszystkie osoby w trudnej sytuacji rodzinnej czy zdrowotnej. Wiek, płeć i dochód nie ma znaczenia. Przy udzielaniu porad można liczyć na poufność, bezstronność i otwartość. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną – zapewnia Maria Gubała, starosta powiatu gorlickiego.

Pomoc świadczona przez ośrodek jest bezpłatna. Szczegóły na stronie starostwa powiatowego w Gorlicach.