- Odczuwamy duży brak nauczycieli przedmiotów zawodowych, głównie inżynierów z zakresu elektroniki, inżynierów samochodowych. Zajęcia zawodowe związane z informatyką - tu też są problemy z pozyskaniem nauczycieli - mówi Mikrut.

W kończącym się roku szkolnym z powodu braków kadrowych bardzo często posiłkowano się doświadczonymi inżynierami z zakładów przemysłowych oraz emerytowanymi nauczycielami.