Władze miasta są w trakcie przygotowań do ogłoszenia trzeciego przetargu, a teren objęty strefą aktywności gospodarczej wynosi łącznie 5 hektarów.