Zakres zadań modernizacyjnych realizowanych w związku z przygotowaniem elektrociepłowni Kraków do potrzeb rynku mocy przekracza dwa lata. Kluczowe prace prowadzone są na czterech blokach energetycznych i układzie wody chłodzącej.

Jak wyjaśnił p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak, inwestycje w krakowskiej elektrociepłowni są związane z działaniami spółki energetycznej, które rozszerzą katalog oferowanych przez nią usług na rynku mocy.

„Oznacza to, że po zakończeniu prac modernizacyjno-inwestycyjnych nasze aktywa zapewnią dodatkową moc elektryczną w sytuacjach niedoboru energii w ogólnokrajowym systemie energetycznym, oferując zarówno na pierwotnym, jak i na wtórnym rynku mocy ponad 1400 MW mocy dyspozycyjnej netto” – wskazał prezes.

Ciepło w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła – wyjaśnił - jest wytwarzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji, co oznacza, że podczas jednego procesu technologicznego produkowana jest równocześnie energia cieplna oraz energia elektryczna.

Prowadzone obecnie prace modernizacyjno-remontowe mają na celu zwiększenie elastyczności produkcji w czasie nasilonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zgodnie z planami od przyszłego roku wszystkie cztery bloki energetyczne zainstalowane w krakowskiej elektrociepłowni będą dostosowane do świadczenia usług na rynku mocy, a w latach 2022-2024 łączna całoroczna moc zgłoszona do dyspozycji na tym rynku wyniesie 290 MW netto. Dzięki prowadzonym pracom oprócz oferty całorocznej krakowska elektrociepłownia będzie mogła oferować dodatkową moc na aukcjach kwartalnych.

„Obowiązek mocowy – czyli gotowość na wyprodukowanie zadeklarowanej ilości energii elektrycznej przez krakowską elektrociepłownię – musi zostać spełniony nie tylko podczas chłodnych dni, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, ale również w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur. Podczas upalnych dni woda chłodząca, która zasila układy chłodzenia bloków energetycznych, osiąga nawet 34°C i właśnie do takich warunkach dostosowujemy nasze urządzenia” – wyjaśnił dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła Grzegorz Żebrowski.

Najważniejsze inwestycje, które zostaną zrealizowane do końca 2021, to m.in.: modernizacja pomp wody chłodzącej, układu chłodzenia generatorów, zabudowa nowych wymienników ciepła typu woda-woda oraz modernizacja chłodnic oleju smarnego dla turbozespołów.

Jak podkreślił dyrektor, udział w rynku mocy wiąże się z dodatkowymi przychodami dla elektrociepłowni, które zostaną wykorzystane do realizacji przyszłych inwestycji zmierzających do wyłączenia z eksploatacji bloków węglowych.

Elektrociepłownia Kraków jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej w tym mieście, gdzie wytwarza ponad 70 proc. ciepła dostarczanego do mieszkań. Należy do PGE Energia Ciepła, spółki Grupy Kapitałowej PGE - największego w Polsce producenta energii elektrycznej i ciepła.

 

PAP/łk