Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki wyjaśnił, że aby skorzystać z takiej możliwości, należy zgłosić się do komisarza wyborczego. "Możemy to zrobić ustnie, pisemnie lub elektronicznie za pomocą usługi gov.pl" - zaznaczył rzecznik.

W przypadku prawidłowego zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego najpóźniej sześć dni przed wyborami zostanie doręczony pakiet wyborczy. Konieczne jest również podpisanie oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

"Wszystko należy umieścić w kopercie zwrotnej i oddać listonoszowi, o ile taki zamiar zgłosiliśmy, odbierając pakiet wyborczy. Możemy ją też osobiście zanieść na pocztę lub do lokalu wyborczego w dniu głosowania. Wówczas należy oddać kopertę członkowi komisji"- powiedział Marcin Chmielnicki.

Osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy mają też prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem do miejsca zamieszkania.