Najpierw dyrektorzy oraz nauczyciele mają przeprowadzić akcję informacyjną wśród dzieci oraz rodziców.

Następnie zostanie przygotowana lista dzieci, których rodzice wyrazili wolę zaszczepienia


mówi Elżbieta Kois-Żurek, dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Krakowie i dodaje, że następnie w porozumieniu
z podmiotami leczniczymi takie dzieci byłyby zaszczepione.

Wydaje się, że w samej stolicy małopolski takich nastolatków nie będzie zbyt wielu. W Krakowie przynajmniej jedną dawką zaszczepiony jest już co druga osoba w wieku od 12 do 19 roku życia.

Jak podkreślają dyrektorzy, na pewno wymagana jest podczas takiej akcji w szkołach obecność lekarza.
Mamy gabinet lekarski, takie szczepienia mogłyby się odbywać, oczywiście musiałby być odpowiedni do tego personel. Myślę, że musiałoby się to odbywać popołudniami, po zakończeniu lekcji. Na razie nie mamy szczegółówych wytycznych, jeśli je dostaniemy, będziemy się przygotowywać

mówi Teresa Stolarczyk-Michałowska - wicedyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego nr 4 w Krakowie.

Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie podmioty medyczne miałyby zostać zaangażowane w szczepienie dzieci i kto dokładnie będzie za to odpowiadał. Władze Małopolski na razie przyznają, że czekają na szczegółowe wytyczne
Dopóki nie będzie oficjalnych szczegółówych wytycznych ze strony Ministerstwa Zdrowia i MEN, poprzestałbym na zapewnieniu, że jesteśmy w trakcie przygotowywania się do tego typu akcji

mówi wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Powrót dzieci do szkół pierwszego września jest już przesądzony. Tylko kataklizm i jakieś niespodziewane wydarzenia mogłyby to zmienić. Tutaj dyrektorzy już od dawna wiedzą co mają robić, także nauczeni doświadczeniem poprzedniego roku. Same wytyczne ministerstwa zdrowia oraz edukacji nie zmieniły się zbyt wiele. Maseczki w częściach wspólnych szkoły, czyli korytarzach i szatniach, a podczas lekcji dystans społeczny.

Jeden rodzic może wejść z dzieckiem na teren szkoły, następny może również wejść, ale musi zachować dystans 1,5 metra. Wcześniej rodzice w ogóle nie mogli wchodzić na teren szkoły

dodaje wicedyrektorka Teresa Stolarczyk-Michałowska, zgodnie z informacją od Kuratorium Oświaty, na koszt urzędu placówki
mogą zamówić sobie środki ochrony osobistej - takie jak płyny do dezynfekcji czy też maseczki.


W ten weekend będzie organizowana kolejna weekendowa akcja szczepień. Będzie 11 punktów zorganizowanych przy parafiach
na południu regionu oraz 15 punktów przy okazji organizowanych imprez kulturalnych.