"Radni uchwalili nowe nazwy ulic już w tamtym roku. Zdecydowaliśmy się na ten krok, dlatego że był duży chaos w związku z numeracją domów w gminie Wadowice w części sołectw. Mieszkańcy brali udział w nadawaniu tych nowych nazw ulic. Już od dwóch lat na zebraniach wiejskich informowaliśmy mieszkańców o tym zamiarze, co więcej sam pomysł i potrzeba wprowadzenia ulic też wynikała z rozmowy z mieszkańcami. Obowiązek informowania nadawców o zmianie adresu spoczywa na adresacie, czyli na mieszkańcach" - wyjaśnia Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic

W oświadczeniu Poczty Polskiej skierowanym do Urzędu Gminy Wadowice czytamy również o braku aktualnych oznaczeń domów. Chodzi tu oczywiście o numery. Jak twierdzi państwowa spółka, dezorganizuje to pracę listonoszy i ogranicza możliwość doręczenia listów i przesyłek. Burmistrz Wadowic zapowiada jednak, że gmina przygotowała nowe tabliczki dla wszystkich mieszkańców.